TOPlist

 

  

                 "Kde je vůle, tam       je i cesta" George Bernard Shaw

 

Vítejte na stránkách Klubu MARIE TŘINEC

 Klub Marie sdružuje ženy s nádorovým onemocněním prsu regionu třinecka, jablunkovska a těšínska.
 Klub Marie  byl založen v roce 1997, kdy se na první schůzce sešlo 18 členek. Do roku 2005 se klub
 rozšířil na 40 členek, které  se pravidelně scházejí 1 x měsíčně.Hlavním cílem klubu je napomáhat
 ženám ke zlepšení psychického a fyzického  zdravotního stavu, k rychlejšímu pochopení a smíření
 se s nemocí a začlenění se po léčbě opět do života, který se  zdál  nemocí narušen.

 Činnost klubu je zaměřena na:
    - společné schůzky 1 x měsíčně
    - plavání a zajištění rehabilitačního cvičení 1 x týdně
    - art-terapie 1 x měsíčně
    - návštěva společenských akcí
    - pořádání rekondičních ozdravných pobytů za finanční podpory sponzorů, městských orgánů,
       vlastních  zdrojů
    - odborné přednášky vedoucí ke zvýšení všeobecné informovanosti o onemocnění a dalších
 
     zdravotních a sociálních problémech s ním spojených
    - účast na odborných seminářích
    - besedy se zajímavými lidmi
    - turistické vycházky
    - aktivní účast na sbírkách, jako je například Květinový den
    - zajištění kompenzačních pomůcek, zdravotního prádla prostřednictvím Fa DIANA Brno

 Najdete nás: 
 každý  první čtvrtek v měsíci od 14,00hod. v klubu Seniorů, Husova 404, Třinec
e-mail:klubmarie@net.tvtrinec